Kontaktujte nás

Informácie o prevádzkovateľovi

 • Lifefish s.r.o.
 • Jesenná 2,
  08001 Prešov
 • Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro , vložka č.: 35338/P
 • IČO: 51 174 863
 • DIČ: 2120611262
 • IČ DPH: SK2120611262
 • IBAN: SK07 0900 0000 0051 5421 0695
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI
  pre Prešovský kraj:
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Odbor výkonu dohľadu.
  pr@soi.sk,
  tel. č. 051/772 15 97
Napíšte nám